Novinky

17.05.2012

 ZBIERKA

17.05.2012

 Poďakovanie

13.12.2010

Iván Nagy (etnológ z Dunajskej Stredy) - Zhrnutie z Mongólskej cesty

08.11.2010

Béla Angyal - Kolárovčania (Gúta) pred 100 rokmi

20.10.2010

Liga maďarských žien v Kolárove organizuje v Dome ľudových tradícií verejnú zbierku pre ľudí postihnutých červeným kalom dňa 27.10.2010 od 12:00 do 18:00 hodín

Mal dijasok Historia