História

1992 tavaszán Pozsonyban Bába Piroska, Nagyvendégi Éva, Kocsis Aranka, Laczkóné Erdélyi Margit és még néhány hölgy a történelmi dunaparti nagyvárosból gondolt egy nagyot és megalapította a MAL-t.

 

Elhatározásuknak az adott valós alapot, hogy a rendszerváltást megelőző szürkeség évtizedei nélkülözték az igazi jó értelemben vett karitatív tevékenység hagyományát.

 

Nagyvendegi Eva
    Nagyvendégi Éva
Baba Piroska
    Bába Piroska

 

A kezdeményezés Gútán azonnal halló fülekre talált:

létrehozta a Magyar Asszonyok Ligája gútai szervezetét.

 

Bemutatkozik a MAL

A MAL - teljes nevén a Magyar Asszonyok Ligája - 1992 elején alakult, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma 1992. Március 3.-án jegyezte be a polgári társulások sorában.

A MAL a Szlovák Köztársaság területén élő lányok, asszonyok fügetlen önkéntes szervezet. Tagjává válhat minden 18 év feletti nő, aki egyetért a szervezet alapszabályával, s ezt belépési nyilatkozat formájában a MAL tudomására hozza.

A szervezet fő céljai közé tartozik többek között: a nő és a család érdekvédelme, az ifjúság támogatása a nőről és a családról való egészségügyi gondoskodás, szociális ellátás színvonalának emelése, az esélyegyenlőségen alapuló szociálpolitika kialakításának szorgalmazása, segélyszolgálati és jótékonysági munka (Caritas), a társadalom mozgósítása emberbaráti célok érdekében.

 

Mal dijasok Teljes historia